Persondatapolitik for JLorganics.dk

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger, som kaldes også Persondatapolitik beskriver, hvordan JLcoiffure/JLorganics (herefter 'vi' eller 'JLorganics' eller ’JLorganics.dk’) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos JLorganics via hjemmesiden www.jlorganics.dk

JLcoiffure/JLorganics er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til JLorganics kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi

Når du besøger JLorganics.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af JLorganics.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på JLorganics.dk, din IPadresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder JLorganics Cookiespolitik anvendelse, når du burger JLorganics.dk

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og JLorganics.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre JLorganics.dk samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for alle punkter under 2. er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1

Personoplysninger:

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

Nyhedsbrev:

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

3. Modtager af personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS, DAO 365 eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Når du gennemfører betalingstransaktioner på JLorganics.dk, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes i givet fald hos JLorganics' PCI DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner Quickpay.

 

Betaling:

Formålet med PCI Data Security Standard (PCI DSS) er at have en fælles international standard for hvordan kreditkortdata bliver behandlet. Standarden definerer en række krav til opbevaring, overførsel og håndtering af kreditkortdata - og hvordan man kontrollerer at kravene er opfyldt.

QuickPay er certificeret efter den seneste udgave af PCI DSS Level 1. Dette er en omfangsrig process, der bla. involverer:

  • En årlig rapport - en såkaldt "Report on Compliance" (ROC) udført af en Qualified Security Assessor (QSA)
  • Kvartalsvise netværksscanninger, udført af en såkaldt Approved Scan Vendor (ASV)
  • En lang række regler og retningslinjer for hvorledes vi behandler og opbevarer data

Ved at anvende leverandører som har opnået PCI DDS-certificering begrænser man risikoen for svindel med kortdata og giver derved kortholdere en højere grad af tryghed og reel sikkerhed.

Når du anvender et betalingskort på JLorganics.dk, er det kun Quickpay - og ikke JLorganics - som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og Quickpay, selvom det sker, mens du benytter JLorganics.dk.

Andre modtager:

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af JLorganics.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45

4. Dine Rettigheder:

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@jlorganics.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00

5. Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af JLorganics.dk i henhold til pkt., slettes efter reglerne i JLorganics Cookiepolitik. De cookies, som JLorganics selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i JLorganics Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på JLorganics.dk, i punkt 2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev se punkt 2, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7.  Kontakoplysninger

JLcoiffure/JLorganics.dk CVR  er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via JLorganics.dk.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

JLcoiffure
Falen 9

5000Odense C


E-mail:
info@jlorganics.dk

8. Ændringer i Persondatapolitikken

Du bliver orienteret hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken ved dit næste besøg på JLorganics.dk.

Dette er version1 af JLorganics persondatapolitik, opdateret 25. maj 2018.

 


!-- google remarketing script -->